Energy

Clean

Brimos Duurzame Energie is een zelfstandig organisatie die is voortgekomen uit de Brimos groep. Het bedrijf is opgericht  in 2009.  De organisatie heeft tot doel, creëren van een markt voor brandstofcellen, hetgeen bereikt wordt met gebruikmaking van alle technische kennis aanwezig op gebied van verkeerssignalering en de noodstroom voorziening die daarbij nodig is. Naar de toekomst toe zullen de verdere ontwikkeling en productie in eigen huis gerealiseerd worden.

Naast bovengenoemde markt liggen er ook grote kansen voor de brandsofcel in de energie en noodstroom markt van recreatieve voertuigen, jachten, scheepvaart en telecom.